dzieci malują ceramikę pomaluj.art

dla szkół

Na zajęciach młodzież poznaje różne techniki lepienia i rzeźbienia oraz różne kultury, ich twórców i dzieła. Wykonują zadania, które kształtują wyobraźnię przestrzenna i zachęcają do logicznego myślenia. Stopień trudności jest dostosowany do wieku i umiejętności uczestników. Często na zrealizowanie tematów potrzebne będą dwa spotkania. Na I zajęciach młodzież zajmie się wykonaniem danego zadania z gliny, na II  zajęciach dokańczają pracę i dekorują ją angobami lub szkliwami (za wcześniejszą zgodzą rodziców).

Przykładowe tematy, które proponujemy:

  • Pierwsze zajęcia są powiązane z małym sensorycznym pokazem różnych etapów obróbki gliny.
  • Rupaki – każdy inny – zwrócimy uwagę uczestników na indywidualne cechy każdego z nas. Będziemy tworzyć swoje małe stworki. Skupiając się na różnorodności faktur i możliwości kształtowania gliny.
  • Ekslibris – Każdy będzie mógł wykonać  swój indywidualny znak, który będzie formie płaskorzeźby. Podczas zajęć zwrócimy uwagę na możliwości fakturalne gliny.
  • Ceramiczne pudełko – Zabawy i eksperymenty w odciskaniu w glinie rożnych elementów codziennego użytku.
Czas i cena:

Zajęcia trwają ok 1 godziny. Obowiązują zapisy. Koszt: 35 zł od osoby.
Wszystkie materiały, narzędzia i wypały zawarte są w podanej cenie.

Warsztaty dla grup szkolnych organizujemy od 9.00 do 11.00 z tygodniowym wyprzedzeniem.
Na zajęcia z grupą powinno przyjść minimum dwóch opiekunów (na każde 5 dzieci – 1 opiekun dorosły) aby zapewnić bezpieczeństwo i swobodę pracy wszystkim uczestnikom.

W naszej pracowni pomieści się 26 uczestników zajęć.

Na zajęcia rezerwujesz termin kontaktując się z nami droga e-mailową info@pomaluj.art lub telefonicznie 690 800 184.

X